Tryffelkonferens på Gotland blev succé

Under 3 dagar genomfördes en internationell konferens där mer än 80 tryffelforskare och aktörer i tryffelnäringen från hela 16 länder deltog. En av dagarna ägnades åt att uppleva den gotländska tryffeln och dess omgivning genom fältstudier och fantastiska måltider.

Tuber aestivum uncinatum European Scientists Group on a field trip on Gotland the 15th of November 2018. Foto: Flora Todesco

Tagged on: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *