Tryffelodling

 

Tryffelodling
Tryffel odlas genom att på friland plantera inokulerade trädplantor som kan förmedlas av Tryffikultur. Vi hjälper även till med jordanalys för att säkerställa att planteringen anläggs på rätt plats. Sedan är det viktigt med uppföljning av planteringen då vi bistå med rådgivning kring skötsel och vi hjälper även till med kontroll av mykorrhiza genom rotprovtagning.

tryffelodling