Om Tryffikultur

Lina o Christina

Lina Pettersson
Lina är agronom utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet. Sedan år 2000 har Lina arbetat med tryffelodling i olika projekt i Sverige, Frankrike, Nya Zeeland och Italien. Lina har initierat tryffelodling på Öland och drev 2003-2005 det LBU-finansierade projektet Tryffel på Öland i Hushållningssällskapets regi.

Lina tog år 2000 fram de första svenska trädplantorna för tryffelodling. Lina har många års erfarenhet som odlingsrådgivare och jobbar för närvarande som odlingspecialist på VegTech.

Lina är specialiserad på tryffelodling och konsulterar den som vill anlägga en tryffelodling. Hon kan göra en individuell bedömning av markens lämplighet för tryffelodling och kan ge råd om förberedelse, anläggning och skötsel.

Christina Wedén
I november 2008 utkom Christina med boken Tryffel – mat för gudar, gutar och svin (Infobooks), ett arbete som mynnat ur mer än 10 års arbete av forskning om tryfflar i Sverige.

Christina började arbeta med tryffel på Gotland 1997 och initierade 1999 de första odlingarna på Gotland. Sex år senare, 2005, skördades den första odlade tryffeln på Gotland. Christina har ett brett kontaktnät av internationella forskare och tryffelodlare och har förutom de nordiska länderna, erfarenhet av tryffelodling från bl.a. Frankrike, Italien, Nya Zeeland, Australien och USA.

Christina disputerade 2004 på sin avhandling om tryffel och tryffelodling i Sverige och mottog samma år Kulinariska Gotlands Diplom för främjande av gotländsk matkultur. År 2008 mottog Christina Kungliga Vetenskaps-societeten i Uppsalas Linnépris för sitt arbete med tryffel i Sverige. Christina är verksam forskare och lärare vid Uppsala universitet. Med sina tryffelhundar, welsh springer spaniels inventerar Christina tryffel av många olika arter både på Gotland och Öland och svenska fastlandet.