Tryffelodling


Tryffelodling
Tryffel odlas genom att på friland plantera inokulerade trädplantor. Vid plantering i lämplig jord och med lämplig skötsel kan tryffel börja produceras efter ca 10 år från plantering. Tryffeln produceras därefter årligen och är mogen att skördas oktober till december.

Mykorrhiza, eller svamprot, är symbiosen mellan en svamp och en växt. Svamptrådarna växer runt och i trädets kortrötter och byter vatten och mineraler mot kolhydrater från trädet. Tryffeln måste ha trädet för att kunna växa, men är också av godo för trädet.

Tryffikultur certifierar plantskolors framtagning av tryffelplantor för att garantera tryffelplantor med god kolonisation av tryffelmykorrhiza.