Tryffelplantor

Certifiering av tryffelplantor
Tryffikultur vänder sig till producenter av trädplantor för tryffelodling och erbjuder rådgivning, kontroll och certifiering av plantornas lämplighet för tryffelproduktion.

Varför är certifiering viktigt?
Plantor av god kvalitet avseende tryffelkolonisation är en förutsättning för framtida produktion av tryffel i odlingen. Kvalitetskontrollen görs för att säkerställa att plantan bildat mykorrhiza med tryffel och att en tillräckligt stor andel av rötterna bär tryffelmykorrhiza. Stor vikt läggs också vid att upptäcka och undvika mykorrhiza av konkurrerande svampar, som annars kan ta över i tryffelodlingen.