Kurs för tryffelodlare 10-11 november 2016

Tryffikultur AB erbjuder för tredje året i rad Fortbildningskurs för tryffelodlare i samband med Gotlands tryffelfestival.

10-11 november 2016

Torsdag 10/11 kl. 16.00 – ca 19.00 Tryffelodling, erfarenheter och nya rön.

Fredag 11/11 kl. 8.00 – ca 12.00 Tryffelodling, fältbesök.

Inbjudan pdf

Den 10/11 startar vi med eftermiddagsfika och håller sedan ett föredrag om erfarenheter och teori bakom tryffelodling, samt nya forskningsrön med betydelse för utveckling och produktion av tryffel.

Därefter diskussion och praktiska övning att titta på tryffelmykorrhiza under stereolupp. pH i jord och jordart och betydelse för tryffelns utveckling. Den som vill får gärna ta med eget rotprov och/eller jordprov.

Vi bokar vi bord för gemensam middag efter seminariet, för den som vill. Meddela intresse till Lina eller Christina. Middagen betalas individuellt och ingår inte i anmälningsavgiften.

Den 11/11 åker vi gemensamt i bil från Visby (Donners plats) för att besöka tryffelodlingar i produktion. På plats diskuterar vi olika lösningar för utveckling av tryffelodlingen, samt redogör för de besökta tryffelodlingarnas historia och tankarna bakom olika åtgärder som gjorts. Förmiddagsfika i fält. Medtag lämpliga kläder för härligt blåsigt novemberväder!

Kursen hålls i huvudsak på engelska.

 

Kursen arrangeras av Tryffikultur. Kursen bokas direkt till Christina, eller via Destination Gotland (länk från: gotlandstryffelfestival.se ). Pris 1 500 kr per person.

Kursen hålls i Donnerska huset, Donners plats 1, Visby, samt i fält på södra Gotland.

 

Såväl erfarna som nya tryffelodlare hälsas varmt välkomna!
Har du frågor kring kursen kontakta Christina Wedén christina.weden(at)tryffikultur.se  eller Lina Pettersson lina.pettersson(at)tryffikultur.se.

Kursen bokas via Tryffelfestivalens hemsida.

 

Lina Pettersson är agronom utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet. Sedan år 2000 har Lina arbetat med tryffelodling och bl.a. initierat tryffelodling på Öland. Lina tog år 2000 fram de första svenska trädplantorna för tryffelodling. Lina har många års erfarenhet som odlingsrådgivare och jobbar med vegetationsteknik på VegTech, samt i företaget Tryffikultur AB.

Christina Wedén började arbeta med tryffel på Gotland 1997 och planterade 1999 de första odlingarna. Sex år senare, 2005, skördades den första odlade tryffeln på Gotland. Christina disputerade 2004 på sin avhandling om tryffel och tryffelodling i Sverige och mottog samma år Kulinariska Gotlands Diplom för främjande av gotländsk matkultur. Christina är verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitet, samt i företaget Tryffikultur AB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *